16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
Climaxi
België-NL
www.climaxi.be
Climaxi: beweging voor een sociaal klimaat

Climaxi werd in 2011 erkend als sociaal-culturele beweging. Binnen Climaxi zijn mensen met uiteenlopende achtergronden actief rond het thema klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Waarom actie voor een sociaal klimaat?
• Wij bouwen een actiebeweging op in plaats van eenzijdig te focussen op lobbywerk. Climaxi wil daarom mensen op straat brengen, debatten voeren en acties organiseren of ondersteunen.
• We willen een sociale en solidaire aanpak voor het klimaatprobleem. Zonder sociale oplossingen, zal het klimaat niet beter worden. Hetzelfde systeem helpt de mensen en de aarde om zeep. We gaan op zoek naar een draagvlak om tot echte veranderingen te komen.

Welke acties voor een sociaal klimaat?
• Climaxi zorgde voor een aantal kritische documentaires. Vooral ‘Duurzaam op papier’ deed heel wat stof opwaaien. In de film zien we hoe het FSC label voor duurzaam hout en papier niet zo ecologisch en sociaal is als men vermoedt. De Vlaamse visserijsector wordt in de documentaires ‘Fish and Run’ in beeld gebracht. We tonen er niet alleen hoe het zit met de visbestanden, maar kijken ook achter de schermen van handel en veiling.
• Climaxi heeft twee publicaties rond het thema energie-armoede. Wij pleiten voor grondige veranderingen in het energielandschap en voor het recht op groene energie voor iedereen. We organiseren hier rond ook info-avonden en hebben een specifiek project rond dit thema in Vlaams-Brabant.
• Climaxi voert ook een campagne Stop Steenkoolgas. Nieuwe plannen om steenkoolgas te ontginnen in Limburg zijn een slecht idee, zowel voor het milieu als voor de inwoners. Fossiele brandstoffen blijven beter waar ze zitten.
• Climaxi bouwt ook aan alternatieven met een Eco & Fair winkel. We verkopen producten die op één of andere manier bijdragen tot een beter klimaat: ze komen uit eigen streek, zijn biologisch of geven een beter loon aan de producenten.

organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com