16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
Palestina Solidariteit
België-NL
www.palestinasolidariteit.be/
info@palestinasolidariteit.be
Missie:
“Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes, opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.”
Via verschillende wegen wil Palestina Solidariteit initiatieven hiertoe versterken:
– informeren, sensibiliseren en mobiliseren van het brede publiek
– beďnvloeden van en druk uitoefenen op beleidsmakers
– meer evenwicht in de mediaberichtgeving brengen
– ondersteunen van projecten in Palestina

Visie:
De ongelijke machtsverhoudingen in de huidige wereldorde werken een duurzame ontwikkeling tegen. Het Israëlisch-Palestijns conflict is daarvan één van de meest uitgesproken voorbeelden. Zolang de internationale gemeenschap geen rekening houdt met deze ongelijke machtsverhoudingen (en erkent dat internationale druk op Israël dus nodig is), kan een duurzame en rechtvaardige vrede onmogelijk bereikt worden.
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com