16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
La Bib Libre
België-FR
31 avenue Buyl
à Ixelles (1050 Bruxelles).
Alles is soepel en ordelijk, zowel in ons leven als in ons hoofd. Het uitgestippelde pad is duidelijk, net als onze rol in de wereld: het te volgen zonder te veel na te denken.

Laten ons dit pad van de gevestigde orde verlaten. Laten ons het onkruid zijn dat wild groeit zonder hiertoe recht te hebben. Laten ons een moment en een plaats vinden voor betwisting, om buiten de lijnen te denken en om ons te ontdoen van de obstakels van dit leven dat men voor ons gekozen heeft. Ons doel is niet alleen om deze grenzen van ons af te schudden, maar om hen te vernietigen, één voor één, totdat de laatste instort.

Dit proces willen we starten rondom boeken: laat Biblibre een laboratorium zijn van ideeën, een plaats voor ontmoetingen en initiatieven op zoek naar onze eigen oplossingen. De geselecteerde teksten dienen als stof tot nadenken, en alle soorten teksten hebben dus hun plaats; de meest theoretische maar ook romans en poëzie. In een wereld die ons geen ruimte laat om te leven, willen we deze plaats van vrijheid en reflectie creëren waar boeken beginnen zin te maken terwijl ze gelezen en besproken worden. We hopen, door middel van onze lezingen en discussies, te helpen bouwen aan andere vormen van denken en handelen, in een libertair, antikapitalistisch en antiautoritair perspectief.

Om trouw aan deze principes te blijven is de Biblibre een zelfstandige plaats, in eigen beheer, niet onderworpen is aan een externe regels, en vrij van alle hiërarchische of economische systemen. Haar bestaan is slechts mogelijk dankzij ieders inzet, en vrije donaties.
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com