16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
Anarchistisch Kollektief
BelgiŽ-NL
Geschiedenis:
Het A.K. Gent ontstond ergens in de nevelen van de vroege jaren 80 als opvolger van het R.A.K. (het revolutionair anarchistisch kollektief) dat in 1977 werd opgericht aan de Gentse Rijksuniversiteit, en heeft sindsdien met ups en downs haar werking aan de universiteit en daarbuiten voortgezet.

Werking:
Onze groep bestaat voornamelijk uit studenten maar onze werking beperkt zich niet enkel tot studenten en staat open voor iedereen die zich kan vinden in het anarchistische gedachtegoed. We richten ons als kollektief op theorievorming, infomatieverspreiding en de dagdagelijkse praktijk en strijd van mensen. Hierbij trachten we via discussie, infoavonden, workshops, directe actie, betogingen, enzÖ onze ideeŽn in de praktijk om te zetten met als doel de verspreiding van het anarchistisch gedachtegoed en de bewerkstelling van een anti-autoritaire staatsloze maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting.

Organisatie:
Het A.K. organiseert zich als kollektief op een niet-hiŽrarchische manier. Alle beslissingen omtrent de werking van het kollektief worden genomen tijdens de A.K. bijeenkomsten waarbij iedereen even veel te zeggen heeft. Hierbij streven we bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk naar het bereiken van consensus. Tijdens deze bijeenkomsten worden actieplannen en ideeŽn voorgesteld/uitgewerkt en wordt de continue werking van het A.K. besproken.
Als anarchistisch kollektief willen we zoveel mogelijk de betrokken mensen in het kollektief zelf aanzetten tot het ondernemen van acties en het uitwerken van ideeŽn die dan via het principe van wederzijdse hulp via het A.K. (of andere groepen) ondersteund kunnen worden. Hiermee willen we elkaar zoveel mogelijk stimuleren om als vrije individuen onszelf in groepsverband te ontplooien naar ieders mogelijkheid en behoefte.

Samenwerking met andere groepen/individuen:
Het A.K. staat open voor een samenwerking met andere basisgroeperingen, om
een gemeenschappelijk doel beter te kunnen bereiken of om een gezonde wederzijdse discussie op te zetten. De vijand van onze vijand is onze vriend niet en daarom is er dan ook geen sprake van samenwerking met mensen of groeperingen die er kapitalistische, seksistische, racistische of andere autoritaire ideeŽn op nahouden.

Leve de anarchie!
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com