16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
Alternative Libertaire Bruxelles
België-FR
Wij zijn een groep van anti-kapitalistische en anti-autoritaire militanten, voorlopig voornamelijk uit Brussel, die het gevoel hebben dat een publieke en gestructureerde organisatie die hen samenbrengt een noodzakelijk onderdeel is voor het bouwen van een beweging voor sociale verandering. Wij maken deel uit van het voornamelijk in Frankrijk actieve Alternatieve Libertaire met als doel binnen hun federale structuur te kunnen groeien, zonder iets aan autonomie te verliezen, en uiteindelijk een volledig onafhankelijke libertair-communistische organisatie te worden.
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com