16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com