16ième édition - le 22 avril 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
AFA
Les Pays-Bas
Postbus 61301, 2506AH Den Haag
Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.
organisation: Ilia vzw en collaboration avec Infotheek Gent et Infomania Gent, infos: aboekenbeurs@yahoo.com