16de editie - 22 april 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
 
 Moker / Open de poorten van de Vrijheid (Assez)
 Joke Kaviaar + Getting the voice out (Assez)
 Kraken gaat door? (Assez)
 
 Arbeid & Gezondheid (Trafiek)
 Basta: na de Bolovariaanse Revolutie (Trafiek)
 Baas over eigen buik? (Trafiek)
 
 ZEEFDRUKWORKSHOP
DAGPROGRAMMA
INKOM GRATIS
11:00  
Moker / Open de poorten van de Vrijheid (Assez)
Nederlandstalig
[In het Assez, Sparrestraat 1A]

Kelderuitgeverij stelt twee nieuwe uitgaven voor.

De Moker, opruiend blad voor jonge arbeiders was het propagandablad van de meest radicale anarchistische jeugdbeweging die Nederland gekend heeft. Radicaal in een totaal afwijzen van het militarisme, het kapitalisme en burgerdom en in een felle kritiek op socialisten, communisten, vakbondsbonzen čn op anderen uit de anarchistische beweging. Maar vooral waren deze jongeren radicaal in hun levenswijze, in de manier waarop ze hun kritische geluid lieten horen en in hun aandachttrekkende acties. Van hun fraai vormgegeven blad De Moker verschenen 37 nummers in de periode van 1923 tot 1928. Kelderuitgeverij bracht ze opnieuw uit.

Open de poorten van de Vrijheid. Milly Witkop (1877-1955), anarchiste en feministe. Milly Witkop is één van de belangrijkste vrouwen van de Joodse en anarchistische arbeidersbeweging van het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Ze streefde haar hele leven naar een wereld zonder onderdrukking, hiërarchie, patriarchaat, racisme en antisemitisme.
11:00  
Arbeid & Gezondheid (Trafiek)
Nederlandstalig
Undercover onderzoek naar de werkomstandigheden van bus-en tramchauffeurs in Antwerpen en de link met hun gezondheid. Welke impact heeft de manier waarop arbeid georganiseerd wordt? Welke perspectieven aan gene zijde van de arbeidsmarkt?
13:00  
Basta: na de Bolovariaanse Revolutie (Trafiek)
Engelsstalig
[in Trafiek, Pierkespark - Haspelstraat 37]

De opmars van Chávez in Venezuela en Morales in Bolivië betekende voor velen hoop voor verandering in Latijns-Amerika. Vandaag, na de zogeheten ‘Roze Golf’ van linkse regeringen en de levendige sociale bewegingen van het afgelopen decennium, lijkt alle hoop vervlogen. De laatste jaren maakte de regio een zwaai naar rechts mee. We vragen auteur en filmmaker Clifton Ross wat er met de ‘Roze Golf’ gebeurd is.

Waar komt de recente ruk naar rechts in Latijns-Amerika vandaan? Wat betekent dat voor de toekomst van sociale bewegingen, de Bolivariaanse revolutie en het socialisme van de 21ste eeuw? Welke lessen kunnen we trekken uit de successen en mislukkingen van linkse regeringen en sociale bewegingen in Latijns-Amerika?

Clifton Ross (VS) is schrijver, vertaler en filmmaker. De afgelopen 35 jaar bracht hij reportages uit over revolutionaire en sociale bewegingen in Latijns-Amerika en de VS. Samen met Marcy Rein schreef hij Until the Rulers Obey: Voices from Latin American Social Movements (2014, PM Press). In 2016 bracht AK Press zijn laatste boek uit, Home from the Dark Side of Utopia. Ross toont fragmenten uit zijn nieuwe film In the Shadow of the Revolution (samen met Arturo Albarrán) en gaat in op de recente onrust in Venezuela.
13:00  
Joke Kaviaar + Getting the voice out (Assez)
[in het Assez, Sparrestraat 1A]

Joke Kaviaar is dichteres, performer, zangeres, activiste, schrijfster, tekenaar. De gedichten en tekeningen in VUILE WAPENS SCHONE HANDEN komen voort uit haar activisme tegen het Nederlandse en Europese migratiebeleid. Ze beschouwt het schrijven, publiceren en ten gehore brengen van deze gedichten als een manier om te laten zien wat verborgen wordt gehouden, en om de geest van het verzet die in ons allemaal zit wakker te schudden. Elk woord een vonk!

Aaneensluitend vertelt GETTING THE VOICE OUT over hun project om informatie naar buiten te brengen over mensen in de Belgische gesloten centra: de opsluitingen, de deportaties en de verzetsacties binnenin.
14:00  
ZEEFDRUKWORKSHOP
Vanaf twee uur kan je opnieuw je t-shirts, kleding of andere stoffen een originele opdruk geven in het zeefdrukatelier van Chez Zelle uit Louvain-la-Neuve. Breng dus zeker dat t-shirt mee.
Actiegroepen en collectieven die graag hun logo willen zeefdrukken, kunnen ons op voorhand de gewenste tekening doorsturen. Stuur je logo naar ons mailadres aboekenbeurs@yahoo.com en druk je eigen t-shirts op de Boekenbeurs!
15:00  
Baas over eigen buik? (Trafiek)
Nederlandstalig
[in Trafiek, Haspelstraat 37 - Pierkespark]

Sinds midden jaren 2000 is commercieel draagmoederschap uitgegroeid van een intieme praktijk tot een winstgevende transnationale industrie waarbij armere vrouwen uit het Globale Zuiden tegen betaling de baby's dragen en baren van veelal welgestelde Westerse koppels met een kinderwens. Heel wat feministen, beleidsmakers en opiniemakers zien commercieel draagmoederschap als de ultieme patriarchale en neokoloniale vorm van “commodificatie” waarbij vrouwenlichamen worden gecommercialiseerd, gemedicaliseerd en uitgebuit. Als alternatief stellen zij een altruďstisch model van draagmoederschap voor waarbij de draagmoeder niet financieel wordt vergoed.

Op basis van een kritische analyse van de recente internationale debatten rond commercieel en altruďstisch draagmoederschap pleit Sigrid Vertommen voor een nieuwe en radicale reproductieve politiek waarin vrouwen baas over eigen buik zijn, en die valse tegenstellingen tussen productie/reproductie, biologie/maatschappij, gift/handelsgoed, lichaam/geest, privé/publiek, natuur/cultuur, betaalde/onbetaalde arbeid overstijgt.
15:00  
Kraken gaat door? (Assez)
Nederlandstalig
[in het Assez, Sparrestraat 1A]

Drie jaar geleden organiseerden we op de boekenbeurs een discussie over een mogelijk kraakverbod. Vandaag is het bijna zover. Nog vóór de zomer willen de meerderheidspartijen wetswijzigingen goedkeuren die kraken onder bepaalde voorwaarden strafbaar stellen en het eigenaars gemakkelijker maken tegen kraken op te treden.

Kan kraken in de toekomst nog? Wat kunnen we verwachten van de wetswijzigingen? Hoe gaan we daarmee om? Uitwisseling van informatie en ideeën, niet alleen voor krakers, maar voor iedereen die het recht op wonen en de ruimte voor actie belangrijk vindt.
AVONDPROGRAMMA
VANAF 20U TOT 3 U: INKOM 5 EURO
Dagobert
Vette dub uit de Kempen (BE)
P.A.I.N.
legendarische dub/ska/punk, UK
organisatie: Ilia vzw ism Infotheek Gent en Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com