16th edition - April 22, 2017 - facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
 
 Moker / Open de poorten van de Vrijheid (Assez)
 Joke Kaviaar + Getting the voice out (Assez)
 Kraken gaat door? (Assez)
 
 Basta: after the Bolivarian Revolution (Trafiek)
 Baas over eigen buik? (Trafiek)
 
 SCREEN PRINTING WORKSHOP "CHEZ ZELLE"
DAY
10AM-6PM - DE KOER - FREE ENTRANCE
11:00  
Moker / Open de poorten van de Vrijheid (Assez)
In Dutch
[In het Assez, Sparrestraat 1A]

Kelderuitgeverij stelt twee nieuwe uitgaven voor.

De Moker, opruiend blad voor jonge arbeiders was het propagandablad van de meest radicale anarchistische jeugdbeweging die Nederland gekend heeft. Radicaal in een totaal afwijzen van het militarisme, het kapitalisme en burgerdom en in een felle kritiek op socialisten, communisten, vakbondsbonzen èn op anderen uit de anarchistische beweging. Maar vooral waren deze jongeren radicaal in hun levenswijze, in de manier waarop ze hun kritische geluid lieten horen en in hun aandachttrekkende acties. Van hun fraai vormgegeven blad De Moker verschenen 37 nummers in de periode van 1923 tot 1928. Kelderuitgeverij bracht ze opnieuw uit.

Open de poorten van de Vrijheid. Milly Witkop (1877-1955), anarchiste en feministe. Milly Witkop is één van de belangrijkste vrouwen van de Joodse en anarchistische arbeidersbeweging van het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Ze streefde haar hele leven naar een wereld zonder onderdrukking, hiërarchie, patriarchaat, racisme en antisemitisme.
13:00  
Basta: after the Bolivarian Revolution (Trafiek)
In English
In the 21st century, the rise of Chávez in Venezuela and Morales in Bolivia raised hopes for major changes in Latin America. However, after the rise of the so called 'Pink Tide' and vibrant social movement activity of the last decade, nowadays hope seems to have dashed away. These past few years have seen a worrisome move back to the right in the region. To understand what is going on, we ask author and filmmaker Clifton Ross: what happened with the Pink Tide?

Were does the recent shift to the right in Latin America come from? What does this shift mean for the future of social movements, the Bolivarian revolution and Socialism of the 21st Century? What lessons can we draw from the successes and failures of left governments and social movements in Latin America?

Clifton Ross is a writer, translator and filmmaker who lives in Berkeley, California. For the past thirty-five years he’s reported on revolutionary and social movements of Latin America and the United States, and has translated and published poetry, essays and other works from Spanish. His most recent book, co-edited with his wife, Marcy Rein, Until the Rulers Obey: Voices from Latin American Social Movements, was published in 2014 by PM Press. His Home from the Dark Side of Utopia, (2016) details his life on the left and his changing loyalties in Venezuela. Ross will be showing excerpts a new film, "In the Shadow of the Revolution" (directed by Arturo Albarrán and Clifton Ross) and giving an update on the recent upheavals in Venezuela.
13:00  
Joke Kaviaar + Getting the voice out (Assez)
Joke Kaviaar is dichteres, performer, zangeres, activiste, schrijfster, tekenaar. De gedichten en tekeningen in VUILE WAPENS SCHONE HANDEN komen voort uit haar activisme tegen het Nederlandse en Europese migratiebeleid. Ze beschouwt het schrijven, publiceren en ten gehore brengen van deze gedichten als een manier om te laten zien wat verborgen wordt gehouden, en om de geest van het verzet die in ons allemaal zit wakker te schudden. Elk woord een vonk!

Aaneensluitend vertelt GETTING THE VOICE OUT over hun project om informatie naar buiten te brengen over mensen in de Belgische gesloten centra: de opsluitingen, de deportaties en de verzetsacties binnenin.
14:00  
SCREEN PRINTING WORKSHOP "CHEZ ZELLE"
From two o’clock onwards you can give your t-shirts, clothing or other fabrics an original print at the screen printing workshop organized by Chez Zelle from Louvain-la-Neuve. So make sure to bring that t-shirt!
Action groups and collectives who like their logo screen printed, can send us the desired drawing trough mail. Please send us (aboekenbeurs@yahoo.com) your logo and print your own t-shirts at the Bookfair!
15:00  
Baas over eigen buik? (Trafiek)
In Dutch
Sinds midden jaren 2000 is commercieel draagmoederschap uitgegroeid van een intieme praktijk tot een winstgevende transnationale industrie waarbij armere vrouwen uit het Globale Zuiden tegen betaling de baby's dragen en baren van veelal welgestelde Westerse koppels met een kinderwens. Heel wat feministen, beleidsmakers en opiniemakers zien commercieel draagmoederschap als de ultieme patriarchale en neokoloniale vorm van “commodificatie” waarbij vrouwenlichamen worden gecommercialiseerd, gemedicaliseerd en uitgebuit. Als alternatief stellen zij een altruïstisch model van draagmoederschap voor waarbij de draagmoeder niet financieel wordt vergoed.

Op basis van een kritische analyse van de recente internationale debatten rond commercieel en altruïstisch draagmoederschap pleit Sigrid Vertommen voor een nieuwe en radicale reproductieve politiek waarin vrouwen baas over eigen buik zijn, en die valse tegenstellingen tussen productie/reproductie, biologie/maatschappij, gift/handelsgoed, lichaam/geest, privé/publiek, natuur/cultuur, betaalde/onbetaalde arbeid overstijgt.
15:00  
Kraken gaat door? (Assez)
In Dutch
[in het Assez, Sparrestraat 1A]

Drie jaar geleden organiseerden we op de boekenbeurs een discussie over een mogelijk kraakverbod. Vandaag is het bijna zover. Nog vóór de zomer willen de meerderheidspartijen wetswijzigingen goedkeuren die kraken onder bepaalde voorwaarden strafbaar stellen en het eigenaars gemakkelijker maken tegen kraken op te treden.

Kan kraken in de toekomst nog? Wat kunnen we verwachten van de wetswijzigingen? Hoe gaan we daarmee om? Uitwisseling van informatie en ideeën, niet alleen voor krakers, maar voor iedereen die het recht op wonen en de ruimte voor actie belangrijk vindt.
NIGHT
Dagobert
Dub, de Kempen, BE
P.A.I.N.
legendary dub/ska/punk, UK
organization: Ilia vzw with Infotheek Gent and Infomania Gent, info: aboekenbeurs@yahoo.com